Postępowania wszczęte

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

2019-09-02 - Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na rzecz Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu.

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy - załącznik 1

Formularz cenowy - załącznik 2

Wzór umowy - załącznik 3

Oświadczenie wykonawcy - załącznik 4

 

2019-09-02 - Zaproszenia do składania ofert cenowych  na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Cykliczne dostawy mleka, przetworów nabiałowych, tłuszczu roślinnego i zwierzęcego

 1. Zaproszenie do składania ofert

2. Formularz cenowy - zał nr2

3. Formularz ofery - zał nr1

4. Opis przedmiotu zamówienia  - zał nr3

5. Wzór umowy  - zał nr4

6. Oświadczenie Wykonawcy - zał nr5

 

2019-07-31 - Wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Cykliczne dostawy warzyw, warzyw przetworzonych, owoców i jaj.

 Zaproszenie do składania ofert

 Formularz cenowy - załącznik 1

Formularz ofertowy - załącznik 2

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik 3

Wzór umowy - załącznik 4

Oświadczenie wykonawcy - załącznik 5

 

2019-06-18 - Wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Cykliczne dostawy warzyw, warzyw przetworzonych, owoców i jaj.

 Zaproszenie do składania ofert

Formularz cenowy - załącznik 1

Formularz ofertowy - załącznik 2

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik 3

Wzór umowy - załącznik 4

Oświadczenie wykonawcy - załącznik 5

 

2019-05-28 - Wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Świadczenie usług z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu.

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy - załącznik 1

Wzór umowy - załącznik 2

Procedura postępowania po ekspozycji zawodowej

 

2019-05-27 - Wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Remont dachu (roboty awaryjne) w budynku nr 6 i 10 w Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu.

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy - załącznik 1

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik 2

Wzór umowy - załącznik 3

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Przedmiar robót - budynek nr 6

Przedmiar robót - budynek nr 10

 

2019-05-16 - Wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Konsultacje i instrukcje szkoleniowe pracowników Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego dotyczące terapii leczniczych internistycznych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu.

 Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy - załącznik 1

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik 2

 Wykaz usług - załącznik 3

Wzór umowy - załącznik 4

 

2019-04-26 - Wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro na zadanie:

Cykliczne dostawy warzy, warzyw przetworzonych, owoców i jaj.

 Zaproszenie do składania ofert

 Formularz cenowy - załącznik 1

 Formularz ofertowy - załącznik 2

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik 3

Wzór umowy - załącznik 4

Oświadczenie wykonawcy - załącznik 5

 

2019-04-09 - Wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro na zadanie:

Cykliczne dostawy warzyw, warzyw przetworzonych, owoców i jaj.

 Zaproszenie do składania ofert

 Formularz cenowy - załącznik 1

 Formularz ofertowy - załącznik 2

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik 3

Wzór umowy - załącznik 4

Wykaz dostaw - załącznik 5

 

2018-12-17 - Wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Cykliczne dostawy warzyw, warzyw przetworzonych, owoców i jaj.

Zaproszenie do składania ofert

Formularz cenowy - załącznik 1

Formularz ofertowy - załącznik 2

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik 3

Wzór umowy - załącznik 4

Wykaz dostaw - załącznik 5

 

2018-12-13 - Wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Konsultacje i instrukcje szkoleniowe pracowników Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu. 

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy - załącznik 1

Wykaz usług - załącznik 2

Wzór umowy - załącznik 3

 

2018-12-12 - Wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Cykliczne dostawy artykułów spożywczych.

 Zaproszenie do składania ofert

 Formularz cenowy - załącznik 1

 Formularz ofertowy - załącznik 2

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik 3

Wzór umowy - załącznik 4

Wykaz dostaw - załącznik 5

 

2018-12-11 - Wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Cykliczne dostawy mięsa, produktów mięsnych i drobiu.

Zaproszenie do składania ofert

Formularz cenowy - załącznik 1

Formularz ofertowy - załącznik 2

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik 3

Wzór umowy - załącznik 4

Wykaz dostaw - załącznik 5

 

2018-12-11 - Wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Cykliczne dostawy ryb i przetworów rybnych.

Zaproszenie do składania ofert

Formularz cenowy - załącznik 1

Formularz ofertowy - załącznik 2

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik 3

Wzór umowy - załącznik 4

Wykaz dostaw - załącznik 5

 

2018-12-06 - Wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Cykliczne dostawy pieczywa, wyrobów piekarskich i ciastkarskich.

 Zaproszenie do składania ofert

 Formularz cenowy - załącznik 1

 Formularz ofertowy - załącznik 2

Oświadcznie wykonawcy - załącznik 3

Wzór umowy - załącznik 4

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik 5

 

2018-09-19 - Wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Cykliczne dostawy mleka, przetworów nabiałowych, tłuszczu roślinnego i zwierzęcego.

 Zaproszenie do składania ofert

 Formularz ofertowy - załącznik 1

 Formularz cenowy - załącznik 2

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik 3

Wzór umowy - załącznik 4

Oświadczenie wykonawcy - załącznik 5

 

2018-09-07 - Zamówienie o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na rzecz Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu.

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Formularz ofertowy - załącznik 1

Formularz cenowy - załącznik 2

Wzór umowy - załącznik 3

Oświadczenie wykonawcy - załącznik 4

 

2018-07-27 - Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Cykliczne dostawy warzyw, warzyw przetworzonych, owoców i jaj.

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy - załącznik 1

Formularz cenowy - załącznik 2

Opis przedmiotu - załącznik 3

Wzór umowy - załącznik 4

Oświadczenie wykonawcy - załącznik 5

 

2018-05-23 - Wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Konsultacje i instrukcje szkoleniowe pracowników Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego dotyczące terapii leczniczych internistycznych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu.

Formularz ofertowy

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik 1

Wykaz usług - załącznik 2

Wzór umowy - załącznik 3

Zaproszenie do składania ofert - załącznik 4

 

2018-04-13 - Wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Cykliczne dostawy warzyw, warzyw przetworzonych, owoców i jaj

Formularz ofertowy

Formularz cenowy - załącznik 1

Oświadczenie wykonawcy - załącznik 2

Wzór umowy - załącznik 3

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik 4

Zaproszenie do składania ofert- załącznik 5

 

2018-03-21 - Wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Konsultacje i instrukcje szkoleniowe pracowników Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu.

Formularz ofertowy

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik 1

Wykaz usług - załącznik 2

Wzór umowy - załącznik 3

Zaproszenie do składania ofert - załącznik 4

 

2018-02-15 - Wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Cykliczne dostawy pieczywa, wyrobów piekarskich i ciastkarskich.

Zapytanie ofertowe

Formularz cenowy - załącznik 1

Formularz ofertowy - załącznik 2

Oświadczenie wykonawcy - załącznik 3

Wzór umowy - załącznik 4

 

2018-02-12 - Wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Remont pokrycia dachu budynku nr 1- 12 Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy - załącznik 1

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik 2

Wykaz robót - załącznik 3

Przedmiar robót - załącznik 4

Wzór umowy - załącznik 5

 

 2017-12-12 - Wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Cykliczne dostawy rękawic jednorazowych nitrylowych do DPS „Jutrzenka” w Zgorzelcu.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy - załącznik 1

Oświadczenie - załącznik 2

Wzór umowy - załącznik 3

 Odpowiedź na zapytanie - załącznik 4

 

2017-12-11 - Wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Remont pokrycia dachu budynku nr 6, 10 ,11.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy - załącznik 1

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik 2

Wykaz robót -załącznik 3

Przedmiar robót - załącznik 4

Wzór umowy - załącznik 5

 

2017-12-06 - Wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Monitorowanie instalacji przeciwpożarowej w Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy - załącznik 1

Wzór umowy - załącznik 2

Oświadczenie - załącznik 3

Wykaz usług - załącznik 4

 

2017-12-04 - Wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Świadczenie usług w zakresie konserwacji i utrzymania w stanie technicznym zapewniającym ich niezakłócone użytkowanie, niezawodność i bezpieczeństwo pracy dźwigów osobowych i dźwigów towarowych małych, zainstalowanych w Domu Pomocy Społecznej "Jutrzenka" w Zgorzelcu.

 Zapytanie ofertowe

 Formularz ofertowy - załącznik 1

 Oświadczenie - załącznik 2

 Wzór umowy - załącznik 3

 

2017-12-01 - Wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Obsługa teleinformatyczna i techniczna, konserwacja oraz utrzymanie w stanie stałej sprawności eksploatacyjnej sprzętu komputerowego i sprzętu zależnego znajdującego się w Domu Pomocy Społecznej "Jutrzenka" w Zgorzelcu.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy - załącznik 1

Oświadczenie - załącznik 2

Wykaz usług - załącznik 3

Wzór umowy - załącznik 4

 

2017-12-01 - Wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Cykliczne dostawy ryb i przetworów rybnych do DPS „Jutrzenka” w Zgorzelcu.

Zapytanie ofertowe

Formularz cenowy - załącznik 1

Formularz ofertowy - załącznik 2

Wykaz dostaw - załącznik 3

Wzór umowy - załącznik 4

 

2017-11-29 - Wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Dostawy środków czystości i drobnego sprzętu gospodarstwa domowego.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy - załącznik 1

Wykaz dostaw - załącznik 2

Wzór umowy - załącznik 3

 

 

2017-11-27 - Wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Cykliczne dostawy artykułów spożywczych.

Zapytanie ofertowe

Formularz cenowy - załącznik 1

Formularz ofertowy - załącznik 2

Wykaz dostaw - załącznik 3

Wzór umowy - załącznik 4

 

2017-11-24 - Wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Cykliczne dostawy warzyw, warzyw przetworzonych, owoców i jaj.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy - załącznik 1

Formularz cenowy - załącznik 2

Wykaz dostaw- załącznik 3

 

2017-11-24 - Wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Cykliczne dostawy ryb i przetworów rybnych.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy - załącznik 1

Formularz cenowy - załącznik 2

Wykaz dostaw - załącznik 3

Wzór umowy - załącznik 4

 

 

 

2017-11-23 - Wykonanie zamówienia o wartości netto pozniżej 30 000 euro na zadanie:

Cykliczne dostawy mięsa, produktów mięsnych i drobiu.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy - załącznik 1

Formularz cenowy - załącznik 2

Wykaz dostaw - załącznik 3

Wzór umowy - załącznik 4

 

2017-11-23 - Wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie :

Cykliczne dostawy pieczywa, wyrobów piekarskich i ciastkarskich.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy - załącznik 1

Formluarz cenowy - załącznik 2

Wzór umowy - załącznik 3

Oświadczenie wykonawcy - załącznik 4

 

2017-09-21 - Wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie :

Usługi telefonii komórkowej w ramach sieci telefonii komórkowej – przeniesienie trzech numerów (w przypadku gdy zostanie wybrany Wykonawca – inny Operator) bez aparatu telefonicznego.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy - załącznik 1

 

2017-09-12 - Wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Cykliczne dostawy mleka, przetworów nabiałowych, tłuszczu roślinnego i zwierzęcego.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy - załącznik 1

Formularz cenowy - załącznik 2

Wykaz dostaw - załącznik 3

Wzór umowy - załącznik 4

 

2017-09-08 - Zamówienie o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:  

Wykonanie okresowej kontroli obiektów budowlanych, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego budynków będących pod zarządem Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka”
w Zgorzelcu.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy - załącznik 1

Wykaz usług - załącznik 2

Wzór umowy - załącznik 3

Oświadczenie - załącznik 4

 

2017-09-01 - Zamówienie o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:  Cykliczne dostawy warzyw, warzyw przetworzonych, owoców i jaj.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy - załącznik 1

Formularz cenowy - załącznik 2

Wykaz dostaw - załącznik 3

Wzór umowy - załącznik 4

 

2017-08-29 - Zamówienie o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na rzecz Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy - załącznik 1

Formularz cenowy - załącznik 2

Wzór umowy - załącznik 3

 

2017-08-01 - Zamówienie o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek do Domu Pomocy Społecznej „ Jutrzenka” w Zgorzelcu.

 Zapytanie ofertowe

 Formularz ofertowy - załącznik 1

 Wzór umowy - załącznik 2

Wyjaśnienie - odpowiedź na zapytanie - załącznik 3

 

2017-06-07 - Nowe zamówienie - Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka” na Cykliczne dostawy warzyw, warzyw przetworzonych, owoców i jaj.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofert zal. nr 1.doc

Formularz cenowy zal. 2.doc

Wykaz dostaw zal 3.doc

UMOWA wzór zal nr 4.doc

 

2017-05-24 Świadczenie usług z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu

       Zapytanie ofertowe

       Formularz oferty - załącznik nr 1

       Wzór umowy - załącznik nr 2

 

2017-05-17 - Sukcesywny zakup paliwa tj. oleju napędowego do pojazdów będących w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu w formie bezgotówkowej. 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy - załącznik 1

Wzór umowy - załącznik 2

 

2017-05-11 - Konsultacje i instrukcje szkoleniowe pracowników Zespołu Terapeutyczno - Opiekuńczego dotyczące terapii leczniczych internistycznych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej "Jutrzenka" w Zgorzelcu.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy - załącznik 1

Wykaz usług - załącznik 2

Wzór umowy - załącznik 3

 

2017-03-22 - Konsultacje i instrukcje szkoleniowe pracowników Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy - załącznik 1

Wykaz usług - załącznik 2

Wzór umowy - załącznik 3

 

2017-03-16 - Cykliczne dostawy warzyw, warzyw przetworzonych, owoców i jaj.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy - załącznik 1

Formularz cenowy - załącznik 2

Wykaz dostaw - załącznik 3

Wzór umowy - załącznik 4

 

2017-03-15 - Dostawy leków, produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych dla Domu Pomocy Społecznej Jutrzenka w Zgorzelcu.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy - załącznik 1

Formularz cenowy - załącznik 2

Wzór umowy - załącznik 3

 

2017-01-30 - Dostawy środków czystości i drobnego sprzętu gospodarstwa domowego do Domu Pomocy Społecznej Jutrzenka w Zgorzelcu.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy - załącznik 1

Wykaz dostaw - załącznik 2

Wzór umowy - załącznik 3

 

2017-01-19  Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie: 

                   Cykliczne dostawy pieczywa, wyrobów piekarskich i ciastkarskich.                  

           Zapytanie ofertowe

           Formularz ofert zał. nr 1

           Formularz cenowy zał. nr 2

           Wykaz dostaw zał. nr 3

           Umowa wzór zał. nr 4

         

2017-01-17 - Dostawy środków czystości i drobnego sprzętu gospodarstwa domowego do Domu Pomocy Społecznej Jutrzenka w Zgorzelcu.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy - załącznik 1

Wykaz dostaw - załącznik 2

Wzór umowy - załącznik 3

 

2016-12-14 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 €:

Monitorowanie systemu alarmowego wraz z reakcja Grupy Interwencyjnej dla obiektów Domu Pomocy Społecznej Jutrzenka w Zgorzelcu.

        Zaproszenie do składania oferty

        Formularz oferty PDF - załącznik 1

        Oświadczenie PDF - załącznik 2

 

2016-12-09 - Świadczenie usług w zakresie konserwacji i utrzymania w stanie stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń kotłowni w budynku Nr 1 Domu Pomocy Społecznej "Jutrzenka" w Zgorzelcu.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy - załącznik 1

Wzór umowy - załącznik 2

Oświadczenie - załącznik 3

 

2016-12-09 - Świadczenie usług w zakresie konserwacji i utrzymania w stanie stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń instalacji sygnalizacji pożaru i dwóch systemów oddymiania zainstalowanych w Domu Pomocy Społecznej "Jutrzenka" w Zgorzelcu.

 Formularz ofertowy - załącznik 1

 Oświadczenie - załącznik 2

 Wzór umowy - załącznik 3

Zapytanie ofertowe - załącznik 4

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Danuta Świątek
Data utworzenia:2015-03-26
Data publikacji:2015-03-26
Osoba sporządzająca dokument:Danuta Świątek
Osoba wprowadzająca dokument:Danuta Świątek
Liczba odwiedzin:69950

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2015-03-26 17:35:27Danuta ŚwiątekWprowadzeniePostępowania wszczęte