Postępowania wszczęte

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

06-12-2021 Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie zamówienia o  wartości netto poniżej 130 000 tyś na zadanie pn.:

"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 200301 w Domu Pomocy Społecznej "Jutrzenka" w Zgorzelcu".

1. Zaproszenie do składania ofert.pdf

2. Formularz oferty - zal. nr 1.docx

3. Oswiadczenie Wykonawcy - zalacznik Nr 2.pdf

3. UMOWA WZOR - zal. Nr 3.pdf

 

16-11-2021  Zaproszenie do składania ofert cenowych  na wykonanie zamówienia publicznego o wartości netto poniżej 130 000 zł na zadanie:

Dostawy środków czystości i drobnego sprzętu gospodarstwa domowego.

1. Zaproszenie - Środki czystości

2. Zalącznik nr 1 - Formularz cenowy

3. Zalącznik nr 2 - Formularz oferty

4. Zalącznik nr 3 - Wykaz dostaw

5. Zalącznik nr 4 - WZÓR UMOWY

 

10-11-2021   Informacja o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacjacji, przeprowadzonym zgodnie
                      z przepisami art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) pn.:

„Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej "Jutrzenka" w Zgorzelcu”.

https://powiat-zgorzelec.ezamawiajacy.pl/pn/powiat-zgorzelec/demand/notice/public/44471/details

 

10.-11-2021  Zaproszenia do składania ofert cenowych  na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 130 000 zł na zadanie:

Cykliczne dostawy ryb i przetworów rybnych

1. Zaproszenie

2. Formularz cenowy - zal. nr 1

3. Formularz oferty - zal. nr 2

4. Oswiadczenie Wykonawcy zal. 3

5. Umowa Ryby - zal. nr 4

6. Opis przedmiotu - zal. nr 5

 

10-11-2021 Zaproszenia do składania ofert cenowych  na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 130 000 zł na zadanie:

Cykliczne dostawy pieczywa, wyrobów piekarskich i ciastkarskich

1. Zaproszenie

2. Pieczywo - formularz zał nr 1

3. Formularz oferty - zal. nr 2

4. Oswiadczenie wykonawcy zal. nr 3

5. Umowa Pieczywo - zal. nr 4

6. Opis przedmiotu - zal. nr 5

 

 

26-08-2021   Dom Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu przesyła w załączeniu - 

                      Zapytanie cenowe na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 130 000 zł na zadanie:

Świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na rzecz Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu.

1. Zaproszenie

2. Formularz oferty

3. Formularz cenowy

4. Umowa wzór

5. Oświadczenie wykonawcy

6. Oświadczenie RODO

 

21-05-2021 - Zapytanie cenowe na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 130 000 zł na zadanie:

Profilaktyczne badania lekarskie medycyny pracy dla pracowników Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Wzór-umowa

Procedura-sposób po ekspozycji

 

 

=================================================== ROK 2020 OGŁSZENIA ARCHIWALNE================================

30-12-2020  Zaproszenie do składania ofert cenowych  na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek w Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu.

Formularz cenowy zał. 1

Formularz oferty zał. 2

Oświadczenie wykonawcy zał. 3

Umowa wzór zał. 4

 

17-12-2020  Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Konsultacje i instrukcje szkoleniowe pracowników Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego dotyczące terapii leczniczych internistycznych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu

Zaproszenie do składania ofert

Umowa - wzór

Oświadczenie wykonawcy

Formularz oferty

 

17-12-2020  Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Konsultacje i instrukcje szkoleniowe pracowników Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu.

Zaproszenie do składania ofert

Umowa - wzór

Oświadczenie wykonawcy

Formularz oferty

 

 

14-12-2020  Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Cykliczne dostawy środków czystości i drobnego sprzętu gospodarstwa domowego.

Zaproszenie do składania ofert

Formularz cenowy - zał 1

Formularz oferty zał 2

Wykaz dostaw zał 3

Umowa wzór zał 4

 

14-12-2020 Zaproszenia do składania ofert cenowych  na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie: 

Obsługa teleinformatyczna i techniczna, konserwacja oraz utrzymanie w stanie stałej sprawności eksploatacyjnej sprzętu komputerowego i sprzętu zależnego znajdującego się w Domu Pomocy Społecznej "Jutrzenka" w Zgorzelcu.

Zaproszemoe do składania ofert

Formularz ofertowy

Oświadczenie wykonawcy zał.

Wykaz usług

Umowa wzór zał

03-12-2020 Zaproszenie do składania ofert cenowych  na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Cykliczne dostawy warzyw, warzyw przetworzonych, owoców i jaj.

Zaproszenie do składania ofert

Umowa wzór

Opis przedmiotu zamówienia

Wykaz dostaw załącznik

Formularz oferty załącznik

Formularz cenowy załącznik

Oświadczenie wykonawcy

 

01-12-2020 Zaproszenie do składania ofert cenowych  na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Cykliczne dostawy artykułów spożywczych

Zaproszenie do składania ofert

Umowa wzór

Opis przedmiotu zamówienia

Wykaz dostaw załącznik

Formularz oferty załacznik

Formularz cenowy załącznik

 

 30-11-2020   Zaproszenia do składania ofert cenowych  na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Cykliczne dostawy ryb i przetworów rybnych

Zaproszenie do składania ofert

Umowa wzór

Oświadczenie wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

Formularz ofertowy

 

30-11-2020   Zaproszenia do składania ofert cenowych  na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Cykliczne dostawy mięsa, produktów mięsnych  i drobiu.

Zaproszenie do składania ofert

Umowa wzór załącznik

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

Formularz ofertowy

 

30-11-2020   Zaproszenia do składania ofert cenowych  na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Cykliczne dostawy pieczywa, wyrobów piekarskich i ciastkarskich

Zaproszenie do składania ofert

Umowa wzór załącznik

Oświadczenie wykonawcy

Formularz cenowy

Formularz ofertowy

Opis przedmiotu zamówienia

 

2020-09-24  Zaproszenia do składania ofert cenowych  na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

  Świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na rzecz Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w  Zgorzelcu.

Zaproszenie do składania ofert

Umowa wzór

Formularz cenowy

Formularz oferty

Oświadczenie wykonawcy

 

2020-09-16 Zaproszenia do składania ofert cenowych  na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Cykliczne dostawy mleka, przetworów nabiałowych, tłuszczu roślinnego i zwierzęcego.

 Zaproszenie do składania ofert

Umowa wzór

Formularz cenowy

Formularz oferty

Opis przedmiotu zamówienia

Oświadczenie wykonawcy

 

2020-08-25  Zaproszenia do składania ofert cenowych  na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Cykliczne dostawy warzyw, warzyw przetworzonych, owoców i jaj.

Zaproszenie do składania ofert

Wzór umowy

Opis przedmiotu dostawy

Formularz cenowy

Formularz ofertowy

Oświadczenie wykonawcy

 

2020-04-03 Zaproszenia do składania ofert cenowych  na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Cykliczne dostawy warzyw, warzyw przetworzonych, owoców i jaj.

Zaproszenie do składania ofert

Wzór umowy

Opis przedmiotu dostawy

Formularz cenowy

Formularz ofertowy

Oświadczenie wykonawcy

 

2020-01-10  Zaproszenia do składania ofert cenowych  na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Cykliczne dostawy środków czystości i drobnego sprzętu gospodarstwa domowego.

 Zaproszenie do składania ofert

 Wzór umowy

 Wykaz dostaw

 Formularz oferty

 

 

2019-12-30 Zaproszenia do składania ofert cenowych  na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Konsultacje i instrukcje szkoleniowe pracowników Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego dotyczące terapii leczniczych internistycznych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu.

Zaproszenie do składania ofert

Wzór umowy

 Wykaz usług

Formularz oferty

Opis przedmiotu zamówienia

 

 

2019-12-19 Zaproszenia do składania ofert cenowych  na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Konsultacje i instrukcje szkoleniowe pracowników Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu.

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Wzór umowy

Wykaz usług

Formularz oferty

 

2019-12-12 Zaproszenia do składania ofert cenowych  na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie: 

Cykliczne dostawy artykułów spożywczych.

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Wzór umowy

Opis przedmiotu zamówienia

Wykaz dostaw zamówienia

Formularz cenowy zał 1

Formularz cenowy zał 2

 

 

 

 

2019-12-10   Dom Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert cenowych  na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Cykliczne dostawy pieczywa, wyrobów, wyrobów piekarskich i ciastkarskich.

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Wzór umowy

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy - załącznik 1

Formularz cenowy - załącznik 2

Oświadczenie wykonawcy

 

 

2019-12-06 - Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Cykliczne dostawy ryb i przetworów rybnych.

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Formularz cenowy - załącznik 1

Formularz ofertowy - załącznik 2

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik 3

Wzór umowy - załącznik 4

Wykaz dostaw- załącznik 5

 

2019-12-03 - Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Cykliczne dostawy warzyw, warzyw przetworzonych, owoców i jaj.

 Zaproszenie do składania ofert cenowych

Formularz cenowy - załącznik 1

Formularz ofertowy - załącznik 2

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik 3

Wzór umowy - załącznik 4

Wykaz dostaw - załącznik 5

 

2019-11-28 - Zaproszenie do składania ofert cenowych  na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Cykliczne dostawy mięsa, produktów mięsnych i drobiu.

 Zaproszenie do składania ofert cenowych

Formularz cenowy - załącznik 1

Formularz ofertowy - załącznik 2

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik 3

Wzór umowy - załącznik 4

Wykaz dostaw - załącznik 5

 

2019-11-27 - Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Konsultacje i instrukcje szkoleniowe pracowników Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu.

 Zaproszenie do składania ofert cenowych

Formularz ofertowy - załącznik 1

Wykaz usług - załącznik 2

Wzór umowy - załącznik 3

 

2019-11-25 - Zaproszenie do składania ofert cenowych  na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Konsultacje i instrukcje szkoleniowe pracowników Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego dotyczące terapii leczniczych internistycznych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu.

 Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy - załącznik 1

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik 2

Wykaz usług - załącznik 3

Wzór umowy - załącznik 4

 

 2019-09-02 - Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na rzecz Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu.

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy - załącznik 1

Formularz cenowy - załącznik 2

Wzór umowy - załącznik 3

Oświadczenie wykonawcy - załącznik 4

 

2019-09-02 - Zaproszenia do składania ofert cenowych  na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Cykliczne dostawy mleka, przetworów nabiałowych, tłuszczu roślinnego i zwierzęcego

 1. Zaproszenie do składania ofert

2. Formularz cenowy - zał nr2

3. Formularz ofertowy - zał nr1

4. Opis przedmiotu zamówienia  - zał nr3

5. Wzór umowy  - zał nr4

6. Oświadczenie Wykonawcy - zał nr5

 

2019-07-31 - Wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Cykliczne dostawy warzyw, warzyw przetworzonych, owoców i jaj.

 Zaproszenie do składania ofert

 Formularz cenowy - załącznik 1

Formularz ofertowy - załącznik 2

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik 3

Wzór umowy - załącznik 4

Oświadczenie wykonawcy - załącznik 5

 

2019-06-18 - Wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Cykliczne dostawy warzyw, warzyw przetworzonych, owoców i jaj.

 Zaproszenie do składania ofert

Formularz cenowy - załącznik 1

Formularz ofertowy - załącznik 2

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik 3

Wzór umowy - załącznik 4

Oświadczenie wykonawcy - załącznik 5

 

2019-05-28 - Wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Świadczenie usług z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu.

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy - załącznik 1

Wzór umowy - załącznik 2

Procedura postępowania po ekspozycji zawodowej

 

2019-05-27 - Wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Remont dachu (roboty awaryjne) w budynku nr 6 i 10 w Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu.

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy - załącznik 1

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik 2

Wzór umowy - załącznik 3

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Przedmiar robót - budynek nr 6

Przedmiar robót - budynek nr 10

 

2019-05-16 - Wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Konsultacje i instrukcje szkoleniowe pracowników Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego dotyczące terapii leczniczych internistycznych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu.

 Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy - załącznik 1

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik 2

 Wykaz usług - załącznik 3

Wzór umowy - załącznik 4

 

2019-04-26 - Wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro na zadanie:

Cykliczne dostawy warzy, warzyw przetworzonych, owoców i jaj.

 Zaproszenie do składania ofert

 Formularz cenowy - załącznik 1

 Formularz ofertowy - załącznik 2

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik 3

Wzór umowy - załącznik 4

Oświadczenie wykonawcy - załącznik 5

 

2019-04-09 - Wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro na zadanie:

Cykliczne dostawy warzyw, warzyw przetworzonych, owoców i jaj.

 Zaproszenie do składania ofert

 Formularz cenowy - załącznik 1

 Formularz ofertowy - załącznik 2

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik 3

Wzór umowy - załącznik 4

Wykaz dostaw - załącznik 5

 

2018-12-17 - Wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Cykliczne dostawy warzyw, warzyw przetworzonych, owoców i jaj.

Zaproszenie do składania ofert

Formularz cenowy - załącznik 1

Formularz ofertowy - załącznik 2

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik 3

Wzór umowy - załącznik 4

Wykaz dostaw - załącznik 5

 

2018-12-13 - Wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Konsultacje i instrukcje szkoleniowe pracowników Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu. 

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy - załącznik 1

Wykaz usług - załącznik 2

Wzór umowy - załącznik 3

 

2018-12-12 - Wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Cykliczne dostawy artykułów spożywczych.

 Zaproszenie do składania ofert

 Formularz cenowy - załącznik 1

 Formularz ofertowy - załącznik 2

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik 3

Wzór umowy - załącznik 4

Wykaz dostaw - załącznik 5

 

2018-12-11 - Wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Cykliczne dostawy mięsa, produktów mięsnych i drobiu.

Zaproszenie do składania ofert

Formularz cenowy - załącznik 1

Formularz ofertowy - załącznik 2

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik 3

Wzór umowy - załącznik 4

Wykaz dostaw - załącznik 5

 

2018-12-11 - Wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Cykliczne dostawy ryb i przetworów rybnych.

Zaproszenie do składania ofert

Formularz cenowy - załącznik 1

Formularz ofertowy - załącznik 2

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik 3

Wzór umowy - załącznik 4

Wykaz dostaw - załącznik 5

 

2018-12-06 - Wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Cykliczne dostawy pieczywa, wyrobów piekarskich i ciastkarskich.

 Zaproszenie do składania ofert

 Formularz cenowy - załącznik 1

 Formularz ofertowy - załącznik 2

Oświadcznie wykonawcy - załącznik 3

Wzór umowy - załącznik 4

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik 5

 

2018-09-19 - Wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Cykliczne dostawy mleka, przetworów nabiałowych, tłuszczu roślinnego i zwierzęcego.

 Zaproszenie do składania ofert

 Formularz ofertowy - załącznik 1

 Formularz cenowy - załącznik 2

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik 3

Wzór umowy - załącznik 4

Oświadczenie wykonawcy - załącznik 5

 

2018-09-07 - Zamówienie o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na rzecz Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu.

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Formularz ofertowy - załącznik 1

Formularz cenowy - załącznik 2

Wzór umowy - załącznik 3

Oświadczenie wykonawcy - załącznik 4

 

2018-07-27 - Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Cykliczne dostawy warzyw, warzyw przetworzonych, owoców i jaj.

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy - załącznik 1

Formularz cenowy - załącznik 2

Opis przedmiotu - załącznik 3

Wzór umowy - załącznik 4

Oświadczenie wykonawcy - załącznik 5

 

2018-05-23 - Wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Konsultacje i instrukcje szkoleniowe pracowników Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego dotyczące terapii leczniczych internistycznych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu.

Formularz ofertowy

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik 1

Wykaz usług - załącznik 2

Wzór umowy - załącznik 3

Zaproszenie do składania ofert - załącznik 4

 

2018-04-13 - Wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Cykliczne dostawy warzyw, warzyw przetworzonych, owoców i jaj

Formularz ofertowy

Formularz cenowy - załącznik 1

Oświadczenie wykonawcy - załącznik 2

Wzór umowy - załącznik 3

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik 4

Zaproszenie do składania ofert- załącznik 5

 

2018-03-21 - Wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Konsultacje i instrukcje szkoleniowe pracowników Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu.

Formularz ofertowy

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik 1

Wykaz usług - załącznik 2

Wzór umowy - załącznik 3

Zaproszenie do składania ofert - załącznik 4

 

2018-02-15 - Wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie:

Cykliczne dostawy pieczywa, wyrobów piekarskich i ciastkarskich.

Zapytanie ofertowe

Formularz cenowy - załącznik 1

Formularz ofertowy - załącznik

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Danuta Świątek
Data utworzenia:2015-03-26
Data publikacji:2015-03-26
Osoba sporządzająca dokument:Danuta Świątek
Osoba wprowadzająca dokument:Danuta Świątek
Liczba odwiedzin:101230

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2015-03-26 17:35:27Danuta ŚwiątekWprowadzeniePostępowania wszczęte