Sprawozdania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgodnie z art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) minister kierujący działem administracji rządowej sporządza do końca kwietnia każdego roku sprawozdanie z wykonania planu działalności za poprzedni rok w zakresie kierowanych przez niego działów administracji rządowej. Sposób sporządzania oraz elementy sprawozdania określone zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz. U. Nr 187, poz. 1254). Obowiązek publikacji sprawozdania w BIP wynika z art. 70 ust. 5 ustawy o finansach publicznych.

ROK 2021  Sprawozdanie z działalności za rok 2021

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI DPS JUTRZENKA za 2021

ROK 2020         SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bilans jednostki budżetowej

Rachunek zysków i strat jednostki

Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

 

ROK 2020

      Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2020

      Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2020 - wersja rozszerzona

ROK 2019

       Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2019

       Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2019 - wersja rozszerzona

ROK 2018

        Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2018

ROK 2017

Sprawozdanie z działalności za rok 2017

Sprawozdanie z wykonania planu działalności na rok 2017

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Danuta Świątek
Data utworzenia:2015-03-26
Data publikacji:2015-03-26
Osoba sporządzająca dokument:Danuta Świątek
Osoba wprowadzająca dokument:Danuta Świątek
Liczba odwiedzin:8074

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2015-03-26 17:32:24Danuta ŚwiątekWprowadzenieSprawozdania