Sprawozdania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgodnie z art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) minister kierujący działem administracji rządowej sporządza do końca kwietnia każdego roku sprawozdanie z wykonania planu działalności za poprzedni rok w zakresie kierowanych przez niego działów administracji rządowej. Sposób sporządzania oraz elementy sprawozdania określone zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz. U. Nr 187, poz. 1254). Obowiązek publikacji sprawozdania w BIP wynika z art. 70 ust. 5 ustawy o finansach publicznych.

 ROK 2023 -

1. Bilans 2022.pdf

2. Informacja dodatkowa 2022.pdf

3. Rachunek zyskow i strat 2022.pdf

4. Zestawienie zmian w funduszu 2022.pdf

 

ROK 2022 - Sprawozdanie z działalności za rok 2022

1. Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej "Jutrzenka" w Zgorzelcu za rok 2022

Sprawozdanie z dzialalnosci Domu Pomocy Spolecznej Jutrzenka w Zgorzlecu za rok 2022.pdf

2. Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2022

Sprawozdanie z wykonania planu dzialalnosci za rok 2022.pdf

ROK 2022

1. Bilans.pdf

2. Rachunek zyskow i strat.pdf

3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf

4. Wyciag z danych zawartych w zalaczniku Informacja dodatkowa.pdf

 

ROK 2021 - Sprawozdanie z działalności za rok 2021

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI DPS JUTRZENKA za 2021

Sprawozdania z wykonania planu działalności za rok 2021

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Danuta Świątek
Data utworzenia:2015-03-26
Data publikacji:2015-03-26
Osoba sporządzająca dokument:Danuta Świątek
Osoba wprowadzająca dokument:Danuta Świątek
Liczba odwiedzin:10868

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2015-03-26 17:32:24Danuta ŚwiątekWprowadzenieSprawozdania