Umieszczenie i finansowanie pobytu w dps

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Umieszczenie i finansowanie pobytu

 1. Osoba chętna do zamieszkania w dps składa wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej  (gminy) właściwego dla miejsca zamieszkania, o skierowanie do wybranego domu pomocy społecznej.

Koszt utrzymania w Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu w roku 2020 wynosi 3.744.00 zł wynosi miesięcznie.

 

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy, ustala dochody zainteresowanego oraz rodziny (dzieci, małżonkowie, gdy dzieci nie żyją wnuki) i wydaje decyzję administracyjną kierującą osobę zainteresowaną do wybranego dps oraz ustalającą odpłatność za jej pobyt.
 • W pierwszej kolejności za pobyt w dps płaci osoba zainteresowana w wysokości 70% swojego dochodu.
 • W drugiej kolejności koszty pobytu ponosi rodzina zainteresowanego:

- jeżeli najbliżsi osoby umieszczanej są osobami samotnymi a ich dochód jest wyższy od kwoty 2103zł (kwota powyżej 2103 zł stanowi koszt dopłaty do kosztu utrzymania rodzica  w dps),

- jeżeli najbliżsi osoby umieszczanej posiadają swoje rodziny a dochód na osobę w każdej tej rodzinie jest wyższy od kwoty 1584 zł (kwota powyżej 1584 zł na osobę w rodzinie stanowi koszt dopłaty do kosztu utrzymania rodzica w dps),

 • Pozostałą, ewentualnie brakującą kwotę do kosztu utrzymania w dps ponosi gmina, która kieruje osobę zainteresowaną do dps.

Na przykładzie:

 • Osoba zainteresowana zamieszkaniem w dps otrzymuje emeryturę w wysokości 1600 zł. 70% dochodu wynosi więc 1120 zł i tą kwotę miesięcznie w pierwszej kolejności za pobyt w dps wnosi osoba zainteresowana.
 • Jeżeli osoba zainteresowana posiada tylko jedno samotne dziecko, które pracuje  i które otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2200 zł, to dziecko to dopłaca do pobytu w dps swojego rodzica kwotę 97 zł miesięcznie (2200 zł – 2103 zł = 97 zł).
 • Pozostałą kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kosztem utrzymania tj. 3744,00 zł a sumą odpłatności osoby zainteresowanej i jej dziecka (tj. 1120 zł+97 zł=1217 zł) tj. 1892,37 zł płaci gmina, która kieruje osobę zainteresowaną do dps  (3.744,00 –1217 zł=1892,37zł).

=============================================================

 • Jeżeli dziecko osoby zainteresowanej posiada rodzinę i suma dochodów np. czterech jej członków wynosi 6400 zł, tj. po 1600 zł na osobę w rodzinie, to rodzina ta dopłaca do pobytu rodzica w dps kwotę 64 zł miesięcznie (1600 zł –1584 zł=16 zł x4=64 zł).
 • Pozostałą kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kosztem utrzymania tj. 3.744,00 zł a sumą odpłatności osoby zainteresowanej i rodziny dziecka  (tj.1120 zł+64 zł=1184 zł) tj. 2560zł płaci gmina, która kieruje osobę zainteresowaną do dps (3.744,00 zł – 1184 zł = 2560,00).

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Dyrektor
Data utworzenia:2016-06-09
Data publikacji:2016-06-09
Osoba sporządzająca dokument:Dyrektor
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3257