Umieszczenie i finansowanie pobytu w dps

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Umieszczenie i finansowanie pobytu

 1. Osoba chętna do zamieszkania w dps składa wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej  (gminy) właściwego dla miejsca zamieszkania, o skierowanie do wybranego domu pomocy społecznej.

Koszt utrzymania w Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu w roku 2016 wynosi 3.093,30 zł wynosi miesięcznie.

 

       2. Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy, ustala dochody zainteresowanego oraz rodziny (dzieci, małżonkowie, gdy dzieci nie żyją wnuki)          i wydaje decyzję administracyjną kierującą osobę zainteresowaną do wybranego dps      oraz ustalającą odpłatność za jej pobyt.

 • W pierwszej kolejności za pobyt w dps płaci osoba zainteresowana w wysokości 70% swojego dochodu.
 • W drugiej kolejności koszty pobytu ponosi rodzina zainteresowanego:

- jeżeli najbliżsi osoby umieszczanej są osobami samotnymi a ich dochód jest wyższy od kwoty 1626 zł (kwota powyżej 1626 zł stanowi koszt dopłaty do kosztu utrzymania rodzica       w dps),

- jeżeli najbliżsi osoby umieszczanej posiadają swoje rodziny a dochód na osobę w każdej tej rodzinie jest wyższy od kwoty 1368 zł (kwota powyżej 1368 zł na osobę w rodzinie stanowi koszt dopłaty do kosztu utrzymania rodzica w dps),

 • Pozostałą, ewentualnie brakującą kwotę do kosztu utrzymania w dps ponosi gmina, która kieruje osobę zainteresowaną do dps.

Na przykładzie:

 • Osoba zainteresowana zamieszkaniem w dps otrzymuje emeryturę w wysokości 1600 zł. 70% dochodu wynosi więc 1120 zł i tą kwotę miesięcznie          w pierwszej kolejności za pobyt w dps wnosi osoba zainteresowana.
 • Jeżeli osoba zainteresowana posiada tylko jedno samotne dziecko, które pracuje           i które otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1700 zł, to dziecko to dopłaca do pobytu w dps swojego rodzica kwotę 32 zł miesięcznie (1700 zł – 1626 zł = 32 zł).
 • Pozostałą kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kosztem utrzymania tj. 3.003.63 zł a sumą odpłatności osoby zainteresowanej i jej dziecka (tj. 1120 zł+32 zł=1152 zł) tj. 1851,63 zł płaci gmina, która kieruje osobę zainteresowaną do dps                   (3.003,63 zł –1152 zł=1851,63 zł).

=============================================================

 • Jeżeli dziecko osoby zainteresowanej posiada rodzinę i suma dochodów np. czterech jej członków wynosi 5600 zł, tj. po 1400 zł na osobę w rodzinie, to rodzina ta dopłaca do pobytu rodzica w dps kwotę 128 zł miesięcznie (1400 zł –1368 zł=32 zł x4=128 zł).
 • Pozostałą kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kosztem utrzymania tj. 3.003.63 zł a sumą odpłatności osoby zainteresowanej i rodziny dziecka                                    (tj.1120 zł+128 zł=1248 zł) tj.  zł płaci gmina, która kieruje osobę zainteresowaną do dps (3.003,63 zł – 1248 zł = 1755,63 zł).

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Dyrektor
Data utworzenia:2016-06-09
Data publikacji:2016-06-09
Osoba sporządzająca dokument:Dyrektor
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2210